Tin tức

03/06/2024

Cuộc thi diễn án hình sự năm 2024 FBU

Ngày 01/6/2024, tại Hội trường Tầng 9 Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, Trung tâm Thực hành nghề Luật, Viện Pháp luật Kinh tế đã tổ

30/05/2024

Bài Nghiên cứu khoa học 2024 đạt Giải ba Viện Ngôn ngữ nước ngoài FBU: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng nhằm nâng cao chất lượng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học-tài chính ngân hàng Hà Nội

Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng nhằm nâng cao chất lượng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học-tài chính ngân hàng