Hỗ trợ tuyển sinh

Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2024

Điểm tốt nghiệp THPT là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định việc thí sinh có được công nhận tốt nghiệp THPT hay không. Vậy cách tính điểm tốt nghiệp THPT như thế nào? Qua bài viết này, FBU sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tính điểm tốt nghiệp THPT dựa trên điểm đã có một cách chính xác và đơn giản nhất.

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cách tính điểm tốt nghiệp THPT

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 30% tổng điểm xét tốt nghiệp là điểm trung bình của năm lớp 12, cộng với 70% là kết quả bài thi tốt nghiệp THPT của học sinh. Như vậy, tổng điểm bài thi tốt nghiệp chiếm phần lớn tỷ lệ quyết định. Bên cạnh đó, thí sinh vẫn được xét cộng các điểm khuyến khích, điểm ưu tiên (nếu có).

Hướng dẫn thí sinh tính điểm tốt nghiệp THPT 2024

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ làm bài của các môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh và được tự lựa chọn tổ hợp môn khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý và Sinh học) hoặc tổ hợp môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý và môn GDCD). Học sinh ở các trường Giáo dục thường xuyên (GDTX) sẽ chỉ cần thi Toán, Ngữ Văn và một trong hai tổ hợp tự chọn.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT là tổng điểm trung bình của các bài thi thí sinh dự thi cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có), điểm cộng đối tượng (nếu có) và điểm cộng nghề (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Chi tiết như sau:

Hướng dẫn tính điểm tốt nghiệp THPT đối với thí sinh học hệ THPT

Thí sinh học hệ THPT tham dự 4 bài thi, gồm:

  • 3 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
  • 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn trong số các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Sinh học, Vật lý, Hóa học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Với học sinh ở các trường hệ THPT, cách tính là lấy tổng điểm của 4 bài thi, cộng điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó, các em chia kết quả cho 4, nhân 7 (70%) rồi cộng điểm trung bình của lớp 12 nhân 3 (30%). Tiếp theo, các em lấy kết quả đó chia 10 và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT hệ THPT:

Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2024 chính xác và đơn giản

Ví dụ: Em Nguyễn Văn A có điểm thi lần lượt các môn là Toán – 8 điểm, Ngữ Văn – 8,5 điểm, Tiếng Anh 7 điểm. Điểm tổ hợp khoa học tự nhiên đạt 7,6. Trong đó, phần thi Vật lý 7,5 điểm, Hóa học 6.5 điểm, Sinh học 9 điểm. Điểm TB năm lớp 12 của Nguyễn Văn An là 7,5, không có điểm ưu tiên. Vậy, kết quả tính điểm tốt nghiệp của học sinh này sẽ như sau:

Điểm xét tốt nghiệp THPT = [(31,1 : 4) x 7 + (7.5 x 3)] : 10 = 7.693

Hướng dẫn tính điểm tốt nghiệp THPT hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX)

Thí sinh hệ GDTX dự thi 3 bài thi, gồm:

  • 2 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn.
  • 1 bài thi tự chọn do thí sinh tự chọn trong số các bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.

Với các em học sinh theo học hệ , các em lấy tổng điểm các bài thi chia cho 3, cộng điểm khuyến khích rồi chia cho 4. Tiếp theo, các em nhân kết quả với 7, cộng tiếp điểm TB lớp 12 rồi nhân 3. Cuối cùng, hãy lấy số đó chia 10 và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Công thức tính điểm thi tốt nghiệp hệ GDTX:

Hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2024 chính xác và đơn giản

Ví dụ: Em Nguyễn Văn B có điểm các môn Toán 8 điểm, Ngữ Văn 7 điểm. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội được 7,6. Điểm trung bình năm lớp 12 của Nguyễn Văn B là 7,5, không có điểm  xét ưu tiên. Cách tính như sau:

Điểm xét tốt nghiệp THPT = [(22,6 : 3) x 7 + (7.5 x 3)] : 10 = 7.523

Những lưu ý cần biết về điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT

Ngoài việc thí sinh tham gia làm các bài thi bắt buộc và bài tự chọn theo yêu cầu, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều kiện để được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 bao gồm các trường hợp sau:

  • Thí sinh phải hoàn thành đầy đủ 3 bài thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn.
  • Không có môn nào bị điểm liệt: Tất cả các bài thi cũng như các môn thi thành phần của bài tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp đều phải đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.
  • Tổng điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 trở lên.
  • Trong quá trình làm bài, nếu thí sinh vi phạm quy chế thi thì kết quả bài thi sẽ bị hủy và không được công nhận tốt nghiệp.
  • Với trường hợp bị khiển trách, kết quả bài thi sẽ bị trừ 25% và nếu thí sinh bị cảnh cáo thì bị trừ tối đa 50% số điểm đạt được.

Trên đây là hướng dẫn cách tính điểm tốt nghiệp chi tiết và chính xác nhất. Hy vọng những thông tin từ bài viết có thể giúp các bậc phụ huynh và các bạn học sinh biết được cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. 

Các tin liên quan