Viện Ngôn ngữ nước ngoài hiện có 03 bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các học phần cho ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, các học phần tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành trong toàn trường:

1. Bộ môn Tiếng Anh cơ bản

 

2. Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

 

3. Bộ môn tiếng Trung Quốc

 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Viện Ngôn ngữ nước ngoài hiện có 19 cán bộ, giảng viên cơ hữu, có 3 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ, 1 Cử nhân. Đây đều là những cán bộ giảng dạy có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu, nhiệt huyết và yêu nghề. Các giảng viên ngoại ngữ đều được đào tạo chính quy tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Hơn nữa, để chuẩn bị cho việc mở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học, nhà trường đã và đang có kế hoạch tuyển dụng thêm và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao năng lực và cập nhật phương pháp giảng dạy mới.

STT Bộ phận Nhân sự Chức vụ
1 Lãnh đạo 1. TS. Trương Văn Nam Viện Trưởng
2. ThS. Phạm Hồng Phượng Phó Viện Trưởng
3. ThS. Lê Thị Yến Phó Viện Trưởng
2 Văn phòng CN. Đoàn Thị Thu Trang Trợ lý Viện
3 Bộ môn Tiếng Anh cơ bản 1. ThS. Lê Thị Yến Trưởng Bộ môn
2. TS. Hà Cẩm Tâm Giảng viên
3. ThS. Phạm Thị Thu Nga Giảng viên
4. ThS. Đồng Thị Huyền Trang Giảng viên
5. ThS. Vũ Thị Hồng Giảng viên
4 Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 1. ThS. Phạm Hồng Phượng Trưởng Bộ môn
2. ThS. Hoàng Thị Xuân Hồng Giảng viên
3. TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa Giảng viên
4. ThS. Nguyễn Thị Hồng Mai Giảng viên
5. ThS. Cao Ngọc Anh Giảng viên
5 Bộ môn Tiếng Trung Quốc 1. TS. Trương Văn Nam Trưởng Bộ môn
2. ThS. Trần Thu Hằng Giảng viên
3. ThS. Phạm Thị Bảo Yến Giảng viên
4. ThS. Nguyễn Thị Hà Vy Giảng viên
5. ThS. Nguyễn Thị Thanh Giảng viên
6. ThS. Hứa Hương Giang Giảng viên
7. ThS. Nguyễn Thu Hương Giảng viên
8. ThS. Nguyễn Mạnh Nghĩa Giảng viên