Giới thiệu Viện Ngôn ngữ nước ngoài – Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

 

Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho Tân cử nhân Khóa 8 ngành Ngôn ngữ Anh