Khóa luận tốt nghiệp

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 9 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH FBU NĂM 2024

TT Họ và tên Lớp MSV Tên đề tài (Tiếng Anh) Tên đề tài (Tiếng Việt) GV HD
1 Đỗ Trung An D09.20.01 2052200001 A Research On Marketing Strategies For The BEAT Vietnam Joint Stock Company’s Products To The Potential Countries Chiến Lược Marketing Sản Phẩm Của Công Ty Cổ Phần BEAT Việt Nam Tới Các Nước Tiềm Năng ThS. Phạm Thị Thu Nga
2 Đỗ Thị Vân Anh D09.20.01 2052200003 A Study On Strategies To Improve Business English  For Employees In Import-Export Department Of S.T.E Import-Export And Service Trading Company Limited Nghiên Cứu Chiến Lược Nâng Cao Tiếng Anh Thương Mại Tại Bộ Phận Xuất Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Dịch Vụ S.T.E ThS. Phạm Thị Thu Nga
3 Hà Thị Lan Anh D09.20.01 1952202010002 A Study On Challenges In Translating Legal Documments And Contracts In World Link Company. Nghiên Cứu Những Thách Thức Trong Việc Dịch Các Tài Tiệu Pháp Lý Và Hợp Đồng Tại Công Ty WL. ThS. Phạm Thị Thu Nga
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh D09.20.01 2052200006 Research On Solutions To Enhance Effectiveness In Using Communicative English At Full Moon English Language Center Nghiên Cứu Về Các Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Việc Sử Dụng Tiếng Anh Giao Tiếp Ở Trung Tâm Anh Ngữ Full Moon ThS. Phạm Thị Thu Nga
5 Nguyễn Thị Minh Ánh D09.20.01 2052200005 Research On Difficulties And Solutions To Improve The Interpretation Quality Of Employees In SSCS Company Nghiên Cứu Về Những Khó Khăn Và Giải Pháp Giúp Cải Thiện Khả Năng Phiên Dịch Của Nhân Viên Công Ty SSCS ThS. Phạm Thị Thu Nga
6 Đỗ Thị Ngọc Bích D09.20.01 2052200007 Reseacrh On The Translation Process At Worldlink International Translation And Consulting Comapany Nghiên Cứu Quy Trình Dịch Tài Liệu, Hợp Đồng Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Worldlink ThS. Hoàng Thị Xuân Hồng
7 Nguyễn Trọng Đạt D09.20.01 2052200012 Research On Strategies To Attract Foreign Tourists At Khanh Minh Media And Trading Travel Company Linited.    Nghiên Cứu Chiến Lược Thu Hút Khách Du Lịch Nước Ngoài Tại Công Ty Thương Mại, Du Lịch Và Truyền Thông Khánh Minh ThS. Hoàng Thị Xuân Hồng
8 Cao Thị Hồng Hạnh D09.20.01 2052200015 Research On Strategies To Attract Customers At GEL – English Center.    Nghiên Cứu Chiến Lược Thu Hút Khách Hàng Tại Trung Tâm Tiếng Anh GEL ThS. Hoàng Thị Xuân Hồng
9 Nguyễn Thị Hiên D09.20.01 2052200018 Research On Personnel Recruitment Process At MMI Vietnam Co., Ltd. Nghiên Cứu Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty TNHH MMI Việt Nam. ThS. Hoàng Thị Xuân Hồng
10 Đàm Đức Hiếu D09.20.01 2052200019 A Research On Some Solutions To Improve The Quality Of Tour Operations At Moon Travel Tourism Trading And Communications Limited Company Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Điều Hành Tour Du Lịch Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Và Truyền Thông Moon Travel ThS. Lê Thị Yến
11 Mai Thị Hoa D09.20.01 2052200020 A Research On Difficulties And Solutions To Improve The Interpretation Quality Of Export And Import Contracts At Haruka Translation Company. Nghiên Cứu Những Khó Khăn Và Giải Pháp Cải Thiện Chất Lượng Trong Việc Dịch Các Hợp Đồng Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Dịch Thuật Haruka. ThS. Lê Thị Yến
12 Vũ Thị Huyền D09.20.01 2052200025 A Research On The Work Of Employees Of The Import-Export Department Of S.T.E Import-Export And Service Trading Company Limited Nghiên Cứu Công Việc Của Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu S.T.E ThS. Lê Thị Yến
13 Trần Ngọc Lan D09.20.01 2052200030 Research On The Process Of Translating Legal Documents And Contracts At At Worldlink Translation Company Nghiên Cứu Quy Trình Dịch Tài Liệu Và Hợp Đồng Pháp Lý Tại Công Ty Dịch Thuật Worldlink ThS. Phạm Hồng Phượng
14 Ngô Thị Thanh Liêm D09.20.01 2052200031 Research On Expanding Consumer Loan Activities At Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Hoang Quoc Viet Branch Nghiên Cứu Mở Rộng Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam – Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt ThS. Phạm Hồng Phượng
15 Dương Thị Thùy Linh D09.20.01 2052200032 A Research On Difficulties In Credit Activities Of Vpbank – Bac Ninh Branch Nghiên Cứu Những Khó Khăn Trong Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Vpbank – Chi Nhánh Bắc Ninh ThS. Phạm Hồng Phượng
16 Ngô Ngọc Linh D09.20.01 2052200034 A Study On Recruitment Process And Human Resource Management At BT VIETNAM Import Export Trading Company Limited Nghiên Cứu Quy Trình Tuyển Dụng Và Quản Lí Nhân Sự Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu BT Việt Nam ThS. Phạm Hồng Phượng
17 Nguyễn Thị Mỹ Linh D09.20.01 2052200037 A Study On The Process Of Operating A Tour That Brings Good Experiences To Customers And Benefits To Businesses At Hanoi Vietnam Tourism Services Joint Stock Company Nghiên Cứu Về Quy Trình  Điều Hành Một Tour Mang Lại Trải Nghiệm Tốt Cho Khách Hàng Và Lợi Ích Cho Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Hà Nội Việt Nam ThS. Đồng Thị Huyền Trang
18 Nguyễn Khánh Linh D09.20.01 2052200035 A Study On Improving Sales Efficiency In The Sales Department At Dinh Lap Phu Import-Export Limited Liability Company Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Quả Bán Hàng Tại Phòng Kinh Doanh, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dinh Lap Phu ThS. Đồng Thị Huyền Trang
19 Nguyễn Phương Linh D09.20.01 2052200036 Research On The Process And Methods Of Evaluating Translation Quality At NAT Group – Hanoi Branch Nghiên Cứu Về Quy Trình Và Phương Đánh Giá Chất Lượng Bản Dịch Tại NAT Group – Chi Nhánh Hà Nội ThS. Đồng Thị Huyền Trang
20 Phạm Thị Linh D09.20.01 2052200038 A Study On Marketing Strategies At The Customer Service Department Of Saigon Commercial Joint Stock Bank – Hanoi Branch Nghiên Cứu Về Chiến Lược Tiếp Thị Tại Phòng Dịch Vụ Khách Hàng, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Chi Nhánh Hà Nội ThS. Đồng Thị Huyền Trang
21 Trần Yến Linh D09.20.01 2052200039 A Study On The Impacts Of Contract Translation Quality On Project Cooperation In The Construction Industry Of Intercon Construction And Trade Development Company Limited Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Chất Lượng Dịch Hợp Đồng Đến Việc Hợp Tác Dự Án Trong Ngành Xây Dựng Của Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xây Dựng Intercon ThS. Đồng Thị Huyền Trang
22 Lê Thị Tuyết Mai D09.20.01 2052200041 A Study On Translating Export-Import Business Terms At Translation Department In Alpha France International Import-Export Trading Company Limited. Nghiên Cứu Dịch Thuật Ngữ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Ở Phòng Dịch Thuật Tại Công Ty TNHH Thương Mại XNK Quốc Tế Alpha France ThS. Đồng Thị Huyền Trang
23 Nguyễn Thị Như Minh D09.20.01 2052200042 A Research On Some Solutions To Improve The Quality Of Translation At HACO Translation Company Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Thuật Tại Công Ty Dịch Thuật HACO ThS. Cao Ngọc Anh
24 Trịnh Thị Diễm My D09.20.01 2052200063 A Research On Risk Management In Business Activities Of An Binh Import-Export And Trade Development Joint Stock Company Quản Lí Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Phát Triển Thương Mại An Bình   ThS. Cao Ngọc Anh
25 Phạm Hằng Nga D09.20.01 2052200044 A Research On Digital Banking Development At Military Commercial Joint Stock Bank – Đông Anh Branch Phát Triển Ngân Hàng Số Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi Nhánh Đông Anh ThS. Cao Ngọc Anh
26 Trần Thị Nga D09.20.01 2052200045 A Research On How To Enhance Personal Customer Service Quality In Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank – Hoàng Quốc Việt Branch Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam – Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt ThS. Cao Ngọc Anh
27 Ngô Ánh Nguyệt D09.20.01 2052200049 A Research On Capital Mobilization At The Bank For Agriculture And Rural Development Of Vietnam, Tan Son Phu Tho Transaction Office Nghiên Cứu Về Các Phương Thức Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, Chi Nhánh Sở Giao Dịch Tân Sơn Phú Thọ ThS. Lương Thị Vân
28 Trần Thu Phương D09.20.01 2052200052 A Research On Strategies To Improve Customer Experience Services At Vbimex Company. Nghiên Cứu Chiến Lược Nâng Cao Dịch Vụ Trải Nghiệm Khách Hàng Tại Công Ty Vbimex. ThS. Lương Thị Vân
29 Nguyễn Hoàng Anh Quế D09.20.01 2052200053 A Research On Improving Individual Customer Credit Quality At The Bank For Agriculture And Rural Development, Con Cuong District, Nghe An Province Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An ThS. Lương Thị Vân
30 Nguyễn Giang Thái D09.20.01 2052200055 Analysis Of Capital Structure And Some Solutions To Improve Capital Use Efficiency At DAICHU Vietnam Joint Stock Company Phân Tích Cơ Cấu Vốn Và Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty DAICHU Việt Nam ThS. Lương Thị Vân
31 Lê Thị Thu Thảo D09.20.01 2052200058 Application Of Artificial Intelligence In Translation At Viet Nam Tourism And Training – Translation Consultancy Join Stock Company Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Biên Dịch Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Thuật – Đào Tạo Và Du Lịch Việt Nam ThS. Vũ Thị Hồng
32 Lê Thanh Thảo D09.20.01 2052200057 Research On Translation Of English Terms In The Export Document Processing Division At Hai Ngan Investment And Development Joint Stock Company. Nghiên Cứu Dịch Thuật Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Bộ Phận Xử Lí   Hồ Sơ Liên Quan Đến Xuất Khẩu Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Hải Ngân ThS. Vũ Thị Hồng
33 Nguyễn Thị Thu Trang D09.20.01 2052200060 Research On Translation Difficulties Of English Language Students When Working In MTP Commercial Architecture And Construction Joint Stock Company Nghiên Cứu Các Khó Khăn Về Phiên Dịch Của Sinh Viên Ngôn Ngữ Anh Khi Làm Việc Trong Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Thương Mại MTP ThS. Vũ Thị Hồng
34 Lê Phạm Thu Uyên D09.20.01 2052200051 Research On The International Goods Purchasing And Selling Process At Apollo Power 1 Company Nghiên Cứu Quy Trình Mua Bán Hàng Hoá Quốc Tế Tại Công Ty Apollo Power 1 ThS. Vũ Thị Hồng

Các tin liên quan