1. Cách tính điểm xét học bạ năm 2024 FBU

Trường xét điểm học bạ 6 học kì:

Công thức tính điểm:

Điểm tổ hợp xét tuyển học bạ = (Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2+ Điểm trung bình môn 3) + Điểm ưu tiên vùng (nếu có) + Điểm đối tượng ưu tiên (nếu có)

Trong đó: 

Điểm trung bình môn 1:

(Điểm học kỳ 1+ Điểm học kỳ 2+ Điểm học kỳ 2 + Điểm học kỳ 3 +…+  Điểm học kỳ 6)/6

Điểm trung bình môn 2:

(Điểm học kỳ 1+ Điểm học kỳ 2+ Điểm học kỳ 2 + Điểm học kỳ 3 +…+  Điểm học kỳ 6)/6

Điểm trung bình môn 3:

(Điểm học kỳ 1+ Điểm học kỳ 2+ Điểm học kỳ 2 + Điểm học kỳ 3 +…+  Điểm học kỳ 6)/6

Điểm ưu tiên khu vực: Hệ thống tự động cộng điểm theo khu vực trường THPT thí sinh theo học.

Điểm đối tượng ưu tiên: Thí sinh thuộc đối tượng chính sách sẽ cần nộp minh chứng đính kèm (Dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng…)

Ví dụ:

2.Cách tính điểm xét điểm thi ốt nghiệp THPT năm 2024 FBU

Công thức tính điểm:

Điểm tổ hợp xét điểm thi THPT = (Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2+ Điểm thi môn 3) + Điểm ưu tiên vùng (nếu có) + Điểm đối tượng ưu tiên (nếu có)

Trong đó: 

Điểm các môn thi tốt nghiệp THPT trong kì thi ngày 27-28/06/2024

Điểm ưu tiên khu vực: Hệ thống tự động cộng điểm theo khu vực trường THPT thí sinh theo học.

Điểm đối tượng ưu tiên: Thí sinh thuộc đối tượng chính sách sẽ cần nộp minh chứng đính kèm (Dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng…)

 

2.Các tổ hợp xét tuyển theo ngành năm 2024 FBU

Năm học 2024-2025, Trường tuyển sinh những ngành và khối xét tuyển sau:
STT Ngành học chính quy Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc

1 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, C00, D01, D04
2 Ngôn ngữ Anh A01, D01
3 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C04, D01
4 Kế toán A00, A01, C04, D01
5 Kiểm toán A00, A01, C04, D01
6 Kinh doanh thương mại A00, A01, C04, D01
7 Quản trị kinh doanh A00, A01, C04, D01
8 Luật kinh tế A00, A01, C04, D01
9 Công nghệ thông tin A00, A01, C04, D01
10 Hệ liên kết với Đại học Birmingham City – Anh quốc A00, A01, C04, D01