Tin tức

Gặp mặt giảng viên thỉnh giảng Viện Ngôn ngữ nước ngoài

̣̂ ̂ ̛̃ ̛̛́ ̀ ̂̉ ̛́ ̣̆ ̣̆ ̉ ̂ đ̂̀ ̆ ̣ ̛́
Toàn thể CB, GV của Viện ngôn ngữ Nước ngoài bao gồm GV Cơ hữu và GV Thỉnh giảng đã có buổi gặp mặt trao đổi các vấn đề chuyên môn và chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Đây là hoạt động thường niên của Viện, nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; lắng nghe ý kiến của Thầy Cô trong quá trình công tác; đồng thời là cơ hội để Thầy Cô cùng nhau góp ý, rà soát và cập nhật chương trình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO GIÁODUCVÀĐÀOTẠO TẠO ƯỜNG ĐẠI HOC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HANOI FINANCIAL AND BANKING UNIVERSITY'

Các tin liên quan