Hợp tác với các đơn vị giáo dục

Gặp mặt giảng viên thỉnh giảng Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Toàn thể cán bộ, giảng viên của Viện Ngôn ngữ nước ngoài bao gồm các giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng đã có buổi gặp mặt trao đổi các vấn đề chuyên môn và chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Đây là một trong những hoạt động thường niên của Viện, nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của Thầy Cô trong quá trình công tác. Đồng thời đây cũng là cơ hội để Thầy Cô cùng nhau góp ý, rà soát và cập nhật chương trình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo.

Các tin liên quan