Tổ chức Chính trị - Xã hội

Liên chi đoàn

BCH Liên chi đoàn Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Nhiệm kỳ 2022-2023

Đồng chí : Đoàn Thị Thu Trang 

Bí thư LCĐ Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Đồng chí : Phạm Hằng Nga 

Phó bí thư LCĐ Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Đồng chí : Đào Thị Thùy Dung

Phó bí thư LCĐ Viện Ngôn ngữ nước ngoài

 

Nhiệm kỳ 2023-2024

Đồng chí : Đoàn Thị Thu Trang 

Bí thư LCĐ Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Đồng chí : Cao Ngọc Anh

Phó bí thư LCĐ Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Đồng chí : Lê Thanh Thảo

Phó bí thư LCĐ Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Các tin liên quan