Giới thiệu chung

Viện Ngôn ngữ nước ngoài , tên gọi chính thức từ ngày 11 tháng 09 năm 2023 theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTNH-TCNS của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Trước đây gọi là Khoa Ngoại ngữ) thành lập theo quyết định số 01/TCHC-TCNH ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Viện đã có quá trình thành lập và phát triển song song với quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển về mọi mặt của nhà Trường

 

Tập thể cán bộ giảng viên Viện Ngôn ngữ nước ngoài

 

Viện trưởng

 TS. Trương Văn Nam
SĐT: 0336011620
Email: Truongvannam@fbu.edu.vn

Phó Viện trưởng điều hành
ThS. Phạm Hồng Phượng
SĐT: 0902075299
Email: phamhongphuong@fbu.edu.vn

Phó Viện trưởng 
ThS. Lê Thị Yến
SĐT: 0904687937
Email: lethiyen@fbu.edu.vn

I. Quá trình hình thành và phát triển

Viện Ngôn ngữ nước ngoài , tên gọi chính thức từ ngày 11 tháng 09 năm 2023 theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTNH-TCNS của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (Trước đây gọi là Khoa Ngoại ngữ) thành lập theo quyết định số 01/TCHC-TCNH ngày 06/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Viện đã có quá trình thành lập và phát triển song song với quá trình hình thành, hoàn thiện và phát triển về mọi mặt của nhà Trường

Từ khi thành lập năm 2017, Viện Ngôn ngữ nước ngoài ( tên gọi cũ Khoa Ngoại ngữ ) đã đảm nhận 1 chuyên ngành là Ngành Ngôn ngữ Anh

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, 100% có trình độ thạc sĩ trở nên, tham gia đào tạo các trình độ: Đại học chính quy, Đại học chính quy chất lượng cao, Đại học liên thông chính quy, Thạc sĩ chính quy… Trải qua quá trình phát triển với những đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, viện có những bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, đang ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy, ngày càng được xã hội quan tâm và trở thành viện nhận được sự lựa chọn cao nhất của các thí sinh khi đăng ký tuyển sinh vào trường. Đến thời điểm hiện tại (2023) Viện đã tuyển sinh đào tạo được 6 khóa sinh viên, trong đó 2 khóa sinh viên đã ra trường có trình độ và năng lực tốt, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Gần 100% sinh viên ra trường có việc làm, trong đó trên 80% sinh viên làm việc đúng nghề. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành đạt nhanh chóng và trở thành những cán bộ cốt cán của của các cơ quan, trường học , trung tâm tiếng anh, công ty du lịch ,….

Với nhiều thành tích đạt được trong quá trình phát triển, Viện Ngôn ngữ nước ngoài đã nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của Hiệu trưởng, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

II. Chuyên ngành đào tạo:

  1. Ngôn ngữ anh

III. Bộ môn trực thuộc Viện:

  1. Bộ môn tiếng anh chuyên ngành
  2. Bộ môn tiếng anh cơ bản
  3. Bộ môn tiếng trung

IV. Các tổ chức Đảng – Đoàn thể trong Viện:

  1. Chi bộ
  2. Tổ Công đoàn
  3. Liên chi đoàn