Các bộ môn trực thuộc Viện:

1. Bộ môn Tiếng anh chuyên ngành 

Trưởng bộ môn Tiếng anh chuyên ngành :

ThS. Phạm Hồng Phượng

SĐT : 0902075299

Gmail : phamhongphuong@fbu.edu.vn

Các Học phần do Bộ môn Tiếng anh chuyên ngành đảm nhận:

 • Biên dịch 1, 2
 • Phiên dịch 1,2
 • Văn hóa Anh Mỹ
 • Văn học Anh Mỹ
 • Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Tiếng anh đàm phán
 • Tiếng anh Tài chính ngân hàng 1,2
 • Tiếng anh Logistics
 • Tiếng anh Quảng cáo và tiếp thị
 • Thư tín thương mại
 • Tiếng anh du lịch và khách san
 • Tiếng anh chuẩn đầu ra C1
 • Tiếng anh 4,5
 • Tiếng anh Công nghệ thông tin

2. Bộ môn Tiếng anh cơ bản 

 

Trưởng bộ môn Tiếng anh cơ bản :

ThS. Lê Thị Yến

SĐT : 0904687937

Gmail : lethiyen@fbu.edu.vn

Các Học phần do Bộ môn Tiếng anh cơ bản đảm nhận:

 • Tiếng anh 1,2,3
 • Tiếng anh tổng quát 1,2
 • Phát âm
 • Nghe 1,2,3
 • Nói 1,2,3
 • Viết 1,2,3
 • Đọc 1,2,3
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Ngôn ngữ học đối chiếu
 • Ngữ nghĩa học

2. Bộ môn Tiếng trung quốc

Trưởng bộ môn Tiếng trung :

TS. Trương Văn Nam

SĐT : 0336011620

Gmail : truongvannam@fbu.edu.vn

Các Học phần do Bộ môn Tiếng trung đảm nhận:

 • Tiếng trung 1,2